KALENDARIUM KLUBU NARCIARSKIEGO ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO PTTK

im. Jana Czeraszkiewicza

lata 1959 – 2019

 1. Koniec lat 50 – tych. Propagowaniem turystyki narciarskiej w ramach PTTK zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Narciarskiej, celem której było propagowanie narciarstwa biegowego.

 2. Rok 1958 rok. Z inicjatywy kol. Grzegorza Krysztofiaka, powstał Zespół Założycielski Turystycznego Klubu Narciarskiego PTTK w składzie:

- Kol. Grzegorz Krysztofiak,

- Kol. Wanda Landowska,

- Kol. Lech Szutenbach,

- Kol. Olga Baryłowicz,

- Kol. Antoni Drewniak,

- Kol. Jerzy Jankowski,

- Kol. Michał Bąk,

- Kol. Janusz Ziembiński,

- Kol. Henryk Łysio.

Celem przekształcenia OKTN w TKN i późniejszego powołania Koła Terenowego Narciarzy było lepsze wykorzystanie środków i możliwości PTTK w celu propagowania uprawiania narciarstwa na terenach górskich i podłódzkich: Las Tuszyński, Rudzka Góra. Las Łagiewniki, Smardzew, Malinka.

 1. 28 listopada 1959 roku. Na zebraniu Koła Terenowego Narciarzy, dzięki staraniom i dużej aktywności Grupy Założycielskiej, podjęto Uchwałę o utworzeniu Klubu Narciarskiego przy Oddziale PTTK w Łodzi. Członkowie założyciele to:

- Kol. Zbigniew Bujwid

- Kol. Zenon Bazylak

- Kol. Michał Bąk

- Kol. Antoni Drewniak

- Kol. Grzegorz Krysztofiak

- Kol. Gabriela Łysio

- Kol. Henryk Łysio

- Kol. Danuta Michalska

- Kol. Wojciech Lisowski

- Kol. Lucyna Drewniak

- Kol. Jerzy Jankowski

- Kol. Zbigniew Hibner

- Kol. Henryk Klmkiewicz

- Kol. Stanisław Siekierski

- Kol. Andrzej Misiak

- Kol. Janusz Ziembiński

- Kol. Zbigniew Armatys

- Kol. Grzegorz Żyżyńsk

4. 01 grudnia 1959 roku. Odbyło się Pierwsze Walne Zebranie Klubu Narciarskiego, a Pierwszym Prezesem Klubu został kol. Grzegorz Krysztofiak (etatowy pracownik PTTK). Klub Narciarski w chwili założenia liczył 28 członków. Zebrania odbywały się w każdy piątek miesiąca w okresie jesienno-zimowym, przy ul. Piotrkowskiej 102 – wypożyczalnia sprzętu turystycznego.

Działalność Klubu polegała na:

- organizowaniu narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży w Parku Poniatowskiego,

- organizowaniu narciarstwa zjazdowego w Smardzewie,

- uczestniczeniu w rajdach narciarskich w Tatrach, Bieszczadach, Beskidach,

- organizowaniu obozów narciarskich PTTK – szkoleniowych prowadzonych przez instruktorów Polskiego Związku Narciarskiego (PZN).

Klub finansuje się z własnych składek Członków i skromnych dotacji Oddziału.

5. 28 grudzień 1959 roku01 styczeń 1960 rok. Klub Narciarski organizuje pierwszy obóz rekreacyjno-szkoleniowy w Szczyrku „Orle Gniazdo”

6. Luty 1960 roku. Klub własnymi siłami, z inicjatywy kol. Henryka Łysio, oznakował szlak narciarski pomarańczowo-zielony z Łagiewnik do Smardzewa przez Skotniki.

7. Luty 1960 roku. Uruchomienie Kawiarni Klubowej przy ul. Piotrkowska 102.

8. Marzec 1961 roku. I Obóz Klubowy w Zwardoniu.

9. Luty 1962 roku. I Zawody narciarskie w Smardzewie.

10. Lata 1960 – 1963. Klub Narciarski organizuje imprezy masowe dla dzieci i młodzieży w Parku Poniatowskiego, cieszące się dużym uznaniem łodzian.

 • 19 stycznia 1963 roku – I RAJD WYZWOLENIA ŁODZI z Mauzoleum Radogoszcz do Smardzewa. Rajdy odbywały się corocznie przez 26 lat.
 • 1963 rok. Klub Narciarski zostaje członkiem Polskiego Związku Narciarskiego (PZN), wiąże się to z faktem przynależności do Klubu wszystkich instruktorów narciarstwa PZN i pomocników instruktorów z terenu Łodzi. Członkostwo Klubu w PZN kończy się w 1968 roku. W tym okresie uprawnienia przodownika narciarstwa i instruktora narciarstwa posiadało 20 członków.

11. Lata 1963 – 1964. Zarząd Klubu opracował perspektywiczny plan rozwoju narciarstwa zimowego w Smardzewie k/Zgierza oraz wypoczynku i rekreacji letniej wraz z zaplanowaniem budowy sztucznego zalewu.

12. Od 1964 roku – Członkowie Klubu biorą aktywny udział w Rajdach Tatrzańskich: kol. Michał Bąk uczestniczył we wszystkich do 1980 roku – rekordzista, kol. Antoni Drewniak – 16 razy, Zenon Bazelak, Jacek Bujwid, Stanisław Sobczyk – późniejszy ratownik GOPR w Szczyrku, Janusz Michalski, Jacek Olczak, Ryszard Krysiak, Czesław Szadkowski, Maria Eckerdorf – plastyczka, projektantka znaczków rajdowych.

13. 01 lutego 1968 roku. Członkowie Klubu Narciarskiego utworzyli Grupę Straży Narciarskiej PTTK, która działała do 1980 roku.

W skład Grupy wchodzili:

- Kol. Zbigniew Bujwid

- Kol. Antoni Drewniak

- Kol. Michał Bąk

- Kol. Ryszard Krysiak

- Kol. Danuta Kalinowska

- Kol. Zbigniew Armatys

- Kol. Andrzej Dąbrowski

- i inni, Grupa liczyła 20 Strażników

Straż miała na wyposażeniu dwa tobogany, apteczkę, szyny Kramera. Sprzęt niestety uległ całkowitemu zniszczeniu w czasie pożaru pomieszczenia wyciągu narciarskiego na Malince k/Zgierza – podpalenie.

14. Początek lat 70 – tych. Kol. Andrzej Dąbrowski przed sezonem narciarskim (październik – grudzień) w każdą niedzielę prowadzi tzw. „suchą zaprawę narciarską” mającą na celu przygotowanie Członków Klubu do nadchodzącego sezonu narciarskiego. „Zaprawki” początkowo odbywały się w Smardzewie, Malince, a obecnie w Lesie Łagiewnickim.

15. Lata 80 –te. „Zaprawki” prowadzone były w Ogrodzie Botanicznym przez kol. Sławomira Krystkowskiego.

16. Lata 1976 – 1978. Członkowie Klubu brali bezpośredni udział w projektowaniu (w BP „Miastoprojekt”) i realizacji Ośrodka Sportów Zimowych w Malince k/Zgierza biorąc udział w czynie społecznym w ramach „zaprawki narciarskiej”.

17. Koniec lat 70 –tych i lata 80 –te. Kol. Ryszard Kamzurski, miłośnik górskich wędrówek narciarskich, odkrywa nowe tereny i organizuje corocznie obozy narciarskio – szkoleniowe dla narciarzy początkujących i zaawansowanych w schronisku na Turbaczu, a od roku 1978 tzw. „Wędrówki Chochołowskie” po Tatrach Zachodnich z bazą noclegową w schronisku na Hali Chochołowskiej.

18. 09 listopada 1984 – Klub Narciarski obchodzi Jubileusz 25 – lecia. Liczy 350 członków.

19. Latach 80 –te. Klub organizował szereg cyklicznych wyjazdów o charakterze szkoleniowym:

- Kol. Adam Kisiel – obozy na Baraniej Górze, Stożku, pod Łabskim Szczytem,

- Kol. Danuta Kalinowska – do Szczyrku i Zwardonia,

- Kol. Halina Białobrzeska – na Skrzyczne w Szczyrku,

- Kol. Stanisław Frąckiewicz – do Murowańca na Hali Gąsiennicowej.

20. Koniec lat 80 –tych. Członkowie Klubu biorą udział w grupowych zagranicznych wyjazdach narciarskich: w 1988 roku – na Chopok, a w 1989 roku w góry Kaukaz do

Bakuriani – organizatorami byli kol. Halina Białobrzeska i kol. Stanisław Frąckiewicz z zaprzyjaźnionymi środowiskami naukowymi z Polski i Gruzji.

21. Od początku lat 90 -tych, kol. Maciej Nęciński organizuje pierwsze wyjazdy w Alpy. Klub zaczyna poznawać stacje narciarskie z prawdziwego zdarzenia w

Austrii, we Włoszech, Francji i Szwajcarii.

22. 2002 rok. Z inicjatywy kol. Janusza Ugarenko, w dniu 11 listopada odbył się „ I Rajd Niepodległościowy”, rowerowy, w okolicach Łodzi, upamiętniający walki okresu Pierwszej Wojny Światowej i odzyskania niepodległości Polski. Rajd odbywa się co rocznie. W 2019 r. odbył się XVI Rajd Niepodległościowy.

23. W tym czasie, kol. Monika Abel zapoczątkowała tzw. „Zaduszki Klubowe”, odbywające się w pierwszy piątek po dniu 01 listopada. Wspominamy na nich nasze Koleżanki i naszych Kolegów, którzy odeszli z naszego grona na wieczną wartę narciarską. „Zaduszki Klubowe” są na stałe w Programie spotkań Klubowych na każdy sezon narciarski.

24. Latach 2000 -2002. Z inicjatywy kol. Moniki Abel na stałe weszły do kalendarza imprez Klubowych spotkania świąteczne „Wigilia Klubowa” i Jajko Wielkanocne. Przez ok. 16 lat spotkania te, o tak wyjątkowym charakterze i klimacie domowym, przygotowywała kol. Elżbieta Krajewska przy współudziale naszych koleżanek i kolegów. W tym okresie Klub zapoczątkowuje organizację imprez towarzysko tanecznych: bale na rozpoczęcie i zakończenie sezonu narciarskiego oraz w karnawale „Bal Przebierańców”.

25. Styczeń 2009 roku. Zmarł nagle Prezes Klubu kol. Stanisław Frąckiewicz. Śmierć Staszka była niespodziewana i bardzo bolesna dla naszego środowiska narciarskiego. Stało się to na Zimowym Obozie Młodzieżowym, organizowanym przez kol. Urszulę Sobczak, na którym Staszek jako instruktor uczył młodzież jazdy na nartach.

26. Od 2006 roku. Z inicjatywy Grupy Retkinia, kol. kol. Barbary Zając, Sławomira Krystkowskiego działalność Klubu nie ogranicza się tylko do sezonu zimowego. W okresie wiosna, lato, jesień Klub organizuje wiele imprez integrujących nasze środowisko na cotygodniowych wycieczkach rowerowych, spływach kajakowych, wyjazdach majówkowych do Lubiaszowa nad Zalewem Sulejowskim, Lucienia, Bąkowej Góry, Bronisławowa, Łeby i inne imprezy, kontynuowane do chwili obecnej przez kol. kol. Andrzeja Kazimierczaka, Grzegorza Głowackiego i Kazimierza Ślązaka. Kol. kol. Sławomir Firek i Janusz Ugarenko organizują spływy i obozy kajakowe cieszące się wielkim zainteresowaniem naszych Członków i Sympatyków. W ostatnich sezonach organizowane wspólnie z Klubem Albatros.

27. Ostatnie dziesięciolecie. Atrakcją dla klubowiczów stały się wyjazdy Świąteczne i Noworoczne do: Rzepisk k/Bukowiny Tatrzańskiej – organizowanych przez kol. Urszulę Sobczak, na Harendę k/Zakopanego – organizowanych przez kol. Halinę Białobrzeską oraz do Małgo Cichego – organizowane przez kol. Andrzeja Kazimierczaka. Kol. Urszula Sobczak do chwili obecnej organizuje w okresie ferii szkolnych, obozy narciarskie dla młodzieży do Murzasichla, Białki i Jugowa, a ostatnio do Zieleńca, na których szkolenie prowadzą koledzy Władysław Tarnowski, Waldemar Zieliński i Tomasz Ziółkowski.

28. Od sezonu zimowego 2010-12, do chwili obecnej. W sezonie zimowym organizowane są 2-3 wyjazdy narciarskie w Alpy do Austrii, Włoch, Szwajcarii, Francji. Organizacją wyjazdów zajmują się koledzy: Maciek Nęciński, Andrzej Kazimierczak oraz kol. Dorota Witych.

29. Osiągnięcia sportowe - wielu naszych Członków w okresie minionych 60-ciu lat osiągnęło w narciarstwie wiele sukcesów.

 • Kol. Jerzy Piotrowski w latach 70-ch i 80-ch był wielokrotnym zwycięzcą w ogólnopolskich Zawodach Instruktorów i trenerów PZN. Zdobywał pierwsze miejsca w ogólnopolskim Pucharze Sportów Zimowych oraz czołowe miejsca wśród instruktorów województwa łódzkiego. W narciarstwie Ski-turowym.

 • Kol. Andrzej Rozwandowicz zajął I miejsce w Memoriale im. Józefa Openheima i II miejsce w Memoriale im. Stanisława Malinowskiego. W 2006 roku w Ski-alpinizmie kol. Grzegorz Żyżyński zajął I miejsce w Pucharze Połonina i I miejsce w Pucharze Siemaszki. W narciarstwie biegowym Klub reprezentowała

 • Kol. Katarzyna Sauter, która co roku przywoziła puchary z ogólnopolskich biegów narciarskich w biegach Gwarków i Piastów. W latach 1961-1965 startowała w barwach AZS.

30. Lata 2015 – 2019. Zarząd Klubu zorganizował imprezy turystyczne w zakresie turystyki kwalifikowanej
Krajowej:

 1. Kajakowe – 14 imprez - liczba uczestników 348 osób,

 2. Kolarskie – 84 imprezy - liczba uczestników 1394 osoby,

 3. Narciarskie – 13 imprez - liczba uczestników 411 osób,

 4. Piesze górskie – 2 imprezy - liczba uczestników 87 osób,

Zagranicznej:

 1. Kolarskie – 3 imprezy - liczba uczestników 37 osób,

 2. Narciarskie – 14 imprez - liczba uczestników 360 osób,

Ogółem w imprezach klubowych krajowych i zagranicznych w tym okresie wzięło udział 2360 osób.

Działalność popularyzatorska Klubu to seminaria i wystawy. Odbyło się 19 seminariów o różnym spektrum tematycznym: fizjologia człowieka, dietetyka, technika skrętu narciarskiego, nowości techniczne sprzętu narciarskiego i jego serwisowanie. W seminariach udział wzięły 353 osoby. Sześć wystaw fotograficznych obejrzało 256 osób z naszego Klubu.

 

31. W dniu 13 kwietnia 2019 roku, na uroczystej akademii z okazji 110 - lat Oddziału Łódzkiego PTTK, Klub Narciarski został odznaczony medalem 110 lat Oddziału, który miałem zaszczyt otrzymać z rąk Pana Prezesa Oddziału PTTK w Łodzi - Ryszarda Mamenasa.

32. Na dzień 31 października 2019 roku, Klub Narciarski liczył 129 Członków i Sympatyków, w tym z aktualnymi składkami 91 Członków.

 

 1. Zasłużeni dla Klubu Narciarskiego to kolejni Jego Prezesi:

 

1. Kol. Grzegorz Krysztofiak – od założenia do 1963 roku,

2. Kol. Stanisław Siekierski – lata 1963 – 1964,

3. Kol. Zenon Bazelak – lata 1964 – 1966,

4. Kol. Jan Szulc – lata 1966 - 1970,

5. Kol. Jerzy Piotrowski – lata 1970 - 1980,

6. Kol. Grzegorz Żyżyński – lata 1980 - 1984,

7. Kol. Jerzy Piotrowski – lata 1984 - 1994,

8. Kol. Maciej Nęciński – lata 1994 - 1996

9. Kol. Janusz Ugarenko – lata 1996 - 2002

10. Kol. Stanisław Frąckiewicz – lata 2002 – 2009

11. Kol. Urszula Sobczak – lata 2009 - 2013

12. Kol. Halina Białobrzeska – lata 2013 - 2015

13. Kol. Sławomir Krystkowski – lata 2015 do chwili obecnej

 

To dzięki nim zachowano 60 – letnią ciągłość klubu.

 

 

34. Nie można pominąć tych członków, którzy wpisali na kartach 60 – letniej historii Klubu Narciarskiego:

- Zbigniew Bujwid – instruktor narciarstwa PZN

- Jerzy Jankowski – instruktor narciarstwa PZN

- Wojciech Lisowski – instruktor narciarstwa PZN, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kilkunastu kadencji

- Andrzej Misiak – Straż Narciarska

- Jerzy Matusiak – instruktor narciarstwa PZN

- Maciej Smorągiewicz - instruktor narciarstwa PZN

- Ryszard Kamzurski – przodownik narciarski i przewodnik na Tatry Zachodnie

- Danuta Kalinowska

- Gabriela Cytryńska-Łysio

- Andrzej Dąbrowski – instruktor narciarstwa PZN

- Andrzej Gałła,

- Andrzej Golczewski

- Andrzej Kazimierczak

- Barbara Kazimierczak

- Barbara Pawłowska

- Danta Majczyna

- Dominik Personowski,

- Dorota Witych

- Elżbieta Górniak

- Elżbieta Krajewska

- Elżbieta Szałapska

- Grzegorz Flegiel – instruktor narciarstwa PZN

- Grzegorz Głowacki

- Halina Jastrzębska

- Jacek Karczewski

- Jerzy Jaśkowski

- Kazimierz Ślązak

- Marek Bartosiak

- Monika Abel

- Sławomir Firek

- Sławomir Paderewski

- Wiesław Pilas

- Waldemar Majczyna

- Waldemar Dyba

- Waldemar Zieliński – instruktor narciarstwa PZN

- Władysław Tarnowski – instruktor narciarstwa PZN

A także:

 

Krzysztofa Szymczyka, Andrzeja i Bożenę Florków, Marię i Piotra Budnerów, Małgorzatę Jezierską, Ewę i Marka Bartosiaków, Alicję i Kazimierza Ślązaków, Dorotę i Bogdana Witychów - za organizowanie niezapomnianych imprez integrujących nasze środowisko.

Tych których pominąłem serdecznie przepraszam, jednocześnie dziękuję Im za pomoc i aktywny udział w realizacji imprez klubowych.

 

Sławomir Krystkowski

PREZES

KLUBU NARCIARSKIEGO

Listopad 2019 roku.

 

OPRACOWANO na podstawie notatek kolegów: Grzegorza Krysztofiaka, Jerzego Piotrowskiego, Henryka Łysio, Antoniego Drewniaka, Janusza Ugarenko, Sławomira Krystkowskiego.